Zrównoważony Rozwój

Nachhaltigkeit bei der ECE

  1. Strona główna
  2. Centrum
  3. Zrównoważony Rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ECE

Jako europejskie wiodące Centrum Handlowe ECE czuje się szczególnie odpowiedzialne za stworzenie długoterminowej oferty rozrywkowej. Według naszego rozeznania spełnia ona wymagania pod względem ekologicznym, socjalnym i ekonomicznym w równym stopniu w tym zakresie.
W 2007 założony został team ECE jednoczący w sobie specjalistów z wielu branż, zajmujący się kwestiami koncepcji zrównoważonego rozwoju. Każda branża wyznacza koordynatora do pionu koncepcji zrównoważonego rozwoju do zespołu, tak że wszystkie branże wnoszą swój wkład w rozwój tej koncepcji w ECE. Do zakresu kompetencji zespołu zalicza się planowanie strategiczne aktywności długoterminowych ECE, obserwacja sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, przygotowanie komunikacji odnośnie dokonanego rozpoznania, inicjowanie i nadzorowanie zastosowanych środków jak i systematyczna wymiana informacji.

Wraz z założeniem Rady ds. koncepcji zrównoważonego rozwoju obsadzonej specjalistami z firm zewnętrznych, ECE przejęło wiodącą rolę w branży nieruchomości. Rada składa się z pięciu niezależnych ekspertów, którzy doradzają ECE w kwestiach ekologicznych, ekonomicznych i socjalnych i badają wpływ czynników wymienionych dziedzin na rozwój firmy. Rada ds. koncepcji zrównoważonego rozwoju składa się z następujących osób: 

Ole von Beust, pierwszy burmistrz wolnego miasta hanzeatyckiego Hamburg 
Arved Fuchs, badacz polarny
Prof. Dr Kuniberts Lennerts, Uniwersytet w Karlsruhe (TH)
Bärbel Schomberg, specjalista ds. nieruchomości
Andreas Wente, rzecznik zarządu Philips Deutschland GmbH (prezes Rady)

W latach ubiegłych wiele z rozwiniętych przez ECE nieruchomości zostało wyróżnionych tzw. Certyfikatem głównym lub wstępnym Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB).

Z inicjatywy zespołu ds. koncepcji zrównoważonego rozwoju powołano do życia projekt badawczy ‘Budownictwo zrównoważone w Centrach Handlowych’. Z udziałem niezależnych naukowców prowadzone są badania, co zrównoważone budownictwo Centrum Handlowego wnosi na tyle, by nasze przyszłe działania systematycznie nakierowywać na ten temat. Po krajowym przetargu Uniwersytet w Karlsruhe (Politechnika) został upoważniony we współpracy z udziałem specjalistów wszystkich dziedzin ECE do stworzenia podręcznika Centrów Budownictwa Zrównoważonego. ECE dysponuje własnym podręcznikiem na temat Budownictwa Zrównoważonego, sugerując tym samym: my nie mówimy o odpowiedzialności, my działamy. Celem jest integrowanie każdego etapu Budownictwa Zrównoważonego w każdy kolejny etap codziennych działań.

 

Budownictwo Zrównoważone w już istniejących podobnych Centrach Handlowych

Podjęcie działań w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w nowo otwartych Centrach Handlowych jest skomplikowane i wymaga intensywnego zaangażowania w tej materii. W celu zaspokojenia potrzeb energetycznych i jednocześnie spełniając wymogi ochrony środowiska naturalnego, z inicjatywy zespołu ds. Budownictwa Zrównoważonego przestawiono w 2008 r. 48 Centrów Handlowych sieci ECE i centralę główną w Hamburgu na energię ekologiczną, także i to Centrum. Jednocześnie ECE świadomie zdecydowało się na dostawcę energii, którego ekologiczny prąd otrzymał certyfikat jakości od niezależnego Związku. Do tej pory 84 Centrów Handlowych, jak i centrala główna ECE jest zaopatrywanych w prąd ekologiczny. W wyniku tego wg szacunkowych obliczeń ograniczono emisję dwutlenku węgla o łącznie 148.000 ton.

 

Energooszczędne koncepcje oświetlenia

Na długo przed pojawieniem się tematu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędność energii była dla ECE jednym z celów priorytetowych. W naszych galeriach handlowych w centrum uwagi znajduje się kwestia redukcji kosztów oświetlenia, klimatyzacji i zużycia energii. Produkcja ciepła pochłania zaledwie 20 -30 % zużycia energii. Pozostała część wykorzystana zostaje na klimatyzację, chłodzenie i oświetlenie. 

Dzięki instalacji nowoczesnej technologii oświetlenia zużycie energii w nowych centrach handlowych spadło o średnio 20%. Opracowany przez ECE podręcznik pozwala na optymalizację zużycia energii przez najemców danego CH.

 

Eko-stacje benzynowe w Hamburgu i Berlinie

Od września 2010 r. klienci Berlińskich Centrów Handlowych Berliner Center Eastgate, Ring Center i Allee- Center mają możliwość tankowania prądu ekologicznego. Od stycznia 2011 r. również w Centrum Handlowym Alstertal w Hamburgu istnieje stacja energii elektrycznej. Świadomi ekologicznie klienci mogą oprócz załatwienia swoich sprawunków naładować samochód na parkingach Centrum Handlowego przy pomocy stacji ładujących instalowanych przez Vattenfall.